Đá Marble - đá cẩm thạch trang trí bền vững đẳng cấp cho công trình

Đá marble không chỉ thể hiện nét đẹp cho công trình xây dựng mà còn thể hiện sự bên vững và đẳng cấp công trình xây dựng mà chúng ta đầu tư.

Bởi tính chất của đá marble bồ được biến thể từ đá vôi hay đá cẩm thạch và con người đã dùng dòng đá này vào tạc tượng và một số ứng dụng khác trong trang trí...........

Đá mrable - cẩm thạch trang trí đẳng cấp cho công trình

Đá mrable - cẩm thạch trang trí đẳng cấp cho công trình

Mẫu đá hoa cương - marble - cẩm thạch:

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch

mẫu đá marble - cẩm thạch